Competition area

Skýcov - Breziny
GPS coordinates
48° 30“ 9.215 , 18° 24“ 55.099
48.502560 , 18.415305
Map

1 - zero range
2 - parking
3 - competition area
4 - competition office

Competition Format:
Total 2x40 targets vill be set on 2x40 lanes – each lane with one target. Competition consists of two rounds (1st on Saturday, 2nd on Sunday). Every shooter will shoot together on 2x40 targets randomly set in distances from 7m to 42m by international HFT rules.

Scoring:
By international HFT rules
1.hit zone target = 2 point
2.hit the target = 1 point
3.miss target = 0 point
Maximum point gain for two days is 160.

Schedule

Friday 23.07.2021

10:00 - opening of the competition office, registration of competitors
10:00 - 20:00 - zero range and practice course


Saturday 24.07.2021

07:00 - opening of the competition office, registration of competitors
07:30 - 09:00 - zero range and practice course
09:30 - 10:30 - opening ceremony and safety briefing
11:00 - HFT competition
15:00 - end of the first day of the competition
15:00 - 00:00 - free time
17:30 - raffle


Sunday 25.07.2021

07:30 - 09:00 - zero range and practice course
09:30 - safety briefing
10:00 - 14:30 - HFT competition
15:00 - overtime
17:00 - decoration of the winners
18:00 - official closing of the competition


Entry fee

Entry fee is 60€ per shooter for all categories.

Team registration fee is 40€ per team.
Team consists of at least 4 people, maximum 6 people. Team can be mixed (PCP, Springer...)
Only the authorized representative of the country can register the team via email (info@whftc2021.com).
The representative of the country sends list of names of the competitors that will be part of the team at the latest by 31 june 2021.

Payment of the entry fee is possible only by bank transfer.
The payment must be on the bank account at the latest by 6 june 2021.

Payment details: Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Bank address: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Account name: WHFTC2021
IBAN: SK04 0900 0000 0051 6448 2467
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Please enter your name in the comment
Poplatok za štartovné je jednotný 60,- Eur/súťažiaci pre všetky kategórie.
Registrácia týmu je 40,- Eur.
Tým (max 6 súťažiacich) môže registrovať mailom (info@whftc2021.com) len poverený zástupca krajiny ktorú tým reprezentuje, najneskôr do 31.júna.2021.
Úhrada štartovného je možná len prevodom na účet.
Platby musia byť na účte najneskôr do 6.júna.2021.
Platobné údaje: Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Adrea banky: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Názov účtu: WFTC2021
IBAN: SK04 0900 0000 0051 6448 2467
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Do poznámky napíšte svoje meno

Accommodation

Hotel Zámok Topoľčianky
  10.5km (12 min)
Hotel Hradná Stráž
  10.5km (12 min)
Gazdovský hostinec
  10.7km (12 min)
Turistická ubytovňa Tatran
  11.7km (14 min)
Hotel Eminent
  15.7km (18 min)
Penzión Byron
  15.7km (19 min)
Salaš Kostrín
  12,8km (17 min)
Hotel Dávid
  18,5km (20 min)
Rybárska bašta a penzión DOBYS
  23km (25 min)
Park Hotel Tartuf
  30,6km (29 min)
Distances from the airport

Bratislava (Slovakia) - Skýcov 128 km, 1h30 min.
Košice (Slovakia) - Skýcov 296 km, 3h 39min.
Vienna (Austria) - Skýcov 195 km, 2h20 min.
Budapest (Hungary) - Skýcov 186 km, 2h35 min
Katowice (Poland) - Skýcov 343 km, 4h13min.
Prague (Czechia) - Skýcov 487 km, 5h16min.